Tutkimukset

Musiikki kansantaloudessa

Tilastokeskuksen Aku Alasen artikkelisarjassa näkyy musiikin kansantaloudellinen arvo eri näkökulmista. Uusimmassa artikkelissa Alanen selvittää musiikkitoiminnan arvonlisäystä vuonna 2009 ja päivittää laskelmiaan koko musiikkiklusterin, elävän musiikin sekä musiikin koulutuksen taloudellisesta kehityksestä vuosina 2007–2010. Vuonna 2011 Alanen keskittyi elävän musiikin markkinoihin. Vuonna 2009 Alanen arvioi musiikkialan kokonaisuudessaan miljardin klusteriksi.

Lue lisää

Aku Alanen: Elävä musiikki eteni taantumassakin. Tieto&trendit 4–5/2012. S. 32–34.

Aku Alanen: Elävän musiikin markkinat käännekohdassa. Tieto&trendit 3/2011. S. 32–34.

Aku Alanen: Miljardin klusteri. Tieto&trendit 4–5/2009.

Muita tutkimuksia